ŻYCZENIA KS. REKTORA POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ WE FRANCJI


Czcigodni Kapłani, Drodzy Rodacy !

Święty czas Adwentu przygotował nas na spotkanie ze Zbawicielem w tajemnicy Bożego Narodzenia. Zaproszeni głosem Kościoła do udziału w liturgii Bożonarodzeniowej usłyszymy słowa Anioła skierowane do pasterzy: „Zwiastuję wam wielką radość, bo dziś narodził się dla was Zbawiciel świata”.

Ta nowina, powtarzana niezmiennie od ponad dwóch tysięcy lat, niech zabrzmi szczególnie mocno dla tych którzy pochłonięci codziennymi sprawami także dzisiaj zapominają otworzyć drzwi Chrystusowi i zaprosić Go do swoich domów.
Otwórzmy więc nowo narodzonemu Jezusowi drzwi naszych serc i naszych rodzin. Uwierzmy, że ciepło Jego obecności ukoi utrudzone serca i przyniesie rodzinom nadzieję przemiany w duchu miłości, jaką żyła Święta Rodzina z Nazaretu. Zaufajmy tej miłości, a ona zaowocuje przemianą naszego życia.
Mam nadzieję, że śpiewana w podniosłym nastroju kolęda „Wśród nocnej ciszy...” uświadami nam prawdę, że każdego dnia rodzi się na ołtarzu, na głos kapłana, Jezus pod osłoną chleba i wina. Dlatego z taką wdzięcznością zwracamy się do Boga za to, że ciągle do pracy w Polskiej Misji Katolickiej Francji posyła szafarzy, którzy służą wiernym swoją sakramentalną posługą sprawując świętą liturgię, czekając na nas w konfesjonałach, odwiedzając w szpitalach, troszcząc się o katechizację naszych dzieci ...
To właśnie duszpasterzom oraz Wam, drodzy Rodacy, chciałbym podziękować za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości związanych z odsłonięciem i poświęceniem pomnika św. Jana Pawła II na skwerze Jana XXIII. Dziękuję za Waszą obecność podczas uroczystej celebry Mszy św., która miała miejsce dnia 25 października 2014 r. w katedrze Notre-Dame pod przewodnictwem Jego Eminencji kardynała André VINGT-TROIS, Arcybiskupa Paryża. Dziękuję także za każdy dar serca z Waszej strony. Sądzę, że nie bez woli Bożej Opatrzności po wielu latach starań udało się nam sfinalizować całą procedurę administracyjną związaną z uzyskaniem pozwolenia na umieszczenie pomnika w tak ważnym miejscu o znaczeniu zarówno duchowym jak i historycznym. Ufam, że postać św. Jana Pawła II będzie wymownym znakiem dla tych, którzy dzisiaj zapominają o jego duchowej spuściźnie. Jestem przekonany, że wspomniana uroczystość była dla wielu niezwykłym przeżyciem duchowym a także wydarzeniem, które z pewnością przejdzie na trwałe do chlubnych kart historii Polskiej Misji Katolickiej we Francji.
W tym radosnym okresie polecam Panu Jezusowi w sposób szczególny, wszystkie małżeństwa i rodziny, dzieci i młodzież oraz chorych i cierpiących, a także osoby samotne i pełniących w dniach świątecznych służbę bliźnim. Wszystkim Wam zgromadzonym w świątyniach i domach rodzinnych, aby świętować pamiątkę Narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, życzę, byście przyjmując Go do swych serc i swoich rodzin, doświadczyli pełnej pokoju mocy zbawienia. Nadchodzący Nowy Rok 2015 składamy w dłonie Bogurodzicy Dziewicy Maryi, aby czuwała nad nami, tak jak zatroskana była wraz ze świętym Józefem o Jezusa narodzonego w Betlejem.
 
                                        Ksiądz Infułat Stanisław JEŻ
                          Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji
 
Paryż, Boże Narodzenie 2014 r.