CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!


Maria Magdalena, Apostołowie, wszyscy ludzie, którzy spo­tkali zmartwychwstałego Pana Jezusa, nieśli tę nowinę w świat zmieniając oblicze ziemi.
Drodzy Rodacy!
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę nam wszystkich, abyśmy byli ludźmi Wielkanocy.
Być człowiekiem Wielkanocy, to stać się zwiastunem wiary, z której wyrasta pewność, że Bóg jest; to wnosić w smutek świata ra­dość; to stać się jednym z budowniczych „cywilizacji miłości"; to mieć świadomość, że Jezus Chrystus, „który do końca nas umiłował", jest obecny w swoim Kościele i że Jego miłość zdolna jest uformować nas na świadków, którzy będą przemieniać świat na lepszy.
Niech radość płynąca z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa i nasze zmartwychwstanie będzie siłą i nadzieją pośród zmagań, jakie przeżywamy na co dzień.
Niech Chrystus Zmartwychwstały udziela nam obfitych darów i nam błogosławi!