NOWY REKTOR PMK WE FRANCJI

Nowym rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji został tarnowski kapłan, ks. Bogusław Brzyś.
Ks. Bogusław Brzyś urodził się w Tarnowie w 1961 roku. W latach 1981-1987 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, po święceniach rozpoczął posługę duszpasterską w swojej diecezji. W 1993 roku wyjechał do pracy duszpasterskiej do Francji.

W Paryżu pracował na stanowisku sekretarza PMK do 1996 roku, a kolejne 2 lata prowadził posługę duszpasterską w kościele polskim pw. Wniebowzięcia NMP. W latach 1998-2014 pracował w diecezji Meaux w duszpasterstwie polsko-francuskim i francuskim sektorze duszpasterskim z centrum w Fontainebleau. 1 września 2015 roku został mianowany Rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Ks. Brzyś zastąpił dotychczasowego rektora ks. inf. Stanisława Jeża, również pochodzącego z diecezji tarnowskiej.

Źródło: http://info.wiara.pl/doc/2705338.Tarnowski-ksiadz-rektorem-PMK-we-Francji