KOMUNIKAT KSIĘDZA REKTORA POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ WE FRANCJI


Z okazji wielkopostnej ofiary na potrzeby i funkcjonowanie Polskiej Misji Katolickiej we Francji (Tydzień Miłosierdzia)

Drodzy Rodacy, Przyjaciele Polskiej Misji Katolickiej we Francji!
Stało się tradycją, że coroczny czas Wielkiego Postu jest dla Rektora Polskiej Misji Katolickiej okazją do wyrażenia wdzięczności za wszelkie dobro, które przychodzi do nas od Boga, dzięki istnieniu tej instytucji.

Już od 180 lat, Polska Misja Katolicka, duszpasterstwo polskie we Francji, kraju, który stał się dla wielu z nas drugą ojczyzną, sprawia, że możemy wzrastać w wierze, modlić się w języku naszych Ojców i podtrzymywać narodowe tradycje.

Chciałbym najpierw wyrazić wdzięczność za dar modlitwy. To ona sprawia, że jesteśmy wspólnotą w Chrystusie, wspólnotą, która przekracza bariery dzielących nas odległości i różnic wynikających z naszych wrażliwości duchowych, preferencji światopoglądowych czy politycznych. Zbliżająca się 1050. rocznica Chrztu Polski jest dla nas jeszcze jedną okazją, aby w łączności z Rodakami w Ojczyźnie, odnowić duchową więź z Chrystusem, który kiedyś, przez chrzest księcia Mieszka I wszedł w dzieje polskiego narodu, a w dniu naszego chrztu w historię życia każdego z nas. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w czasie liturgii Wigilii Paschalnej w tym roku, winno owocować w nas odnową naszego życia chrześcijańskiego i moralnego.
Pragnę jednocześnie podziękować za drogocenny dar ofiarnej posługi kapłanów pracujących w naszych wspólnotach, przedstawicielom wszystkich żeńskich i męskich wspólnot życia konsekrowanego oraz rzeszy osób świeckich, zaangażowanych tak w duszpasterstwo parafialne, jak i w działalność, której celem jest kultywowanie i przekazywanie następnym pokoleniom Polaków, skarbów naszej narodowej kultury i tradycji. W czasie moich pierwszych wizyt duszpasterskich w polskich ośrodkach we Francji, miałem okazję zobaczyć i przekonać się, jak wiele dobra i cennych inicjatyw rodzi się wszędzie tam, gdzie Polacy gromadzą się na niedzielnej Eucharystii, sprawowanej w ojczystym języku.
Wreszcie chciałbym podziękować wszystkim, którzy przez swoją ofiarność i wsparcie finansowe, sprawiają, że Polska Misja Katolicka we Francji może nie tylko istnieć, ale również wykonywać posługę koordynacji duszpasterstwa polskojęzycznego w łączności z biskupami we Francji i w Ojczyźnie. Tradycyjna coroczna jałmużna wielkopostna składana na ten cel jest nie tylko cenną pomocą materialną, ale, co ważniejsze, wyrazem Waszej duchowej łączności i solidarności z dziełem, jakim jest wspieranie i rozwój polskiego duszpasterstwa we Francji. Za ten dar niech miłosierny Bóg wszystkim wynagrodzi!
W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, życzę wszystkim łaski wewnętrznej przemiany, nawrócenia i odnowy serca, tak, abyśmy mogli przyjść z pomocą wszystkim potrzebującym naszej miłości i miłosierdzia. Szczęść Boże!

Ks. Bogusław Brzyś, Rektor PMK we Francji

Paryż, 1 marca 2016

 
Ofiary prosimy przesyłać na adres:
Polska Misja Katolicka, 263bis, rue Saint-Honoré, 75001 Paris
czek: „Mission Catholique Polonaise” (La Banque Postale 0126875N020)
W celu uzyskania „reçu fiscal” ofiary należy kierować na: „Association Concorde” (La Banque Postale 3427210U033)