Żywy różaniec

I POLONIJNA RÓŻA RÓŻAŃCOWA
POD WEZWANIEM ŚW. JANA PAWŁA II


OBOWIĄZKI W ŻYWYM RÓŻAŃCU
1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca w intencji Polaków żyjących na emigracji.
2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.
                                                                                                                                                                  

Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 r. udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie:
1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
2. Narodzenia Pana Jezusa,
3. Zmartwychwstania Pańskiego,
4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 marca),
5. Wniebowzięcia Matki Bożej (15 sierpnia),
6. Królowej Różańca świętej (7 października),
7. Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 grudnia),
8. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego) – 2 luty.
 

Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca Świętego, przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowywania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca.

                                                                                                                                                                   
INTENCJE PAPIESKIE NA ROK 2018


Styczeń
Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Luty
Intencja powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Marzec
Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Kwiecień
Intencja powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Czerwiec
Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec
Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień
Intencja powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień
Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad
Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

                                                                                                                                         


Członkowie Róży:

Albertville
1. Lidia Ząbkowska

Chambéry-Bassens
2. Łukasz Sado
3. Mariusz Nakonieczny
4. Gabriela Jaros
5. Justyna Chyclak
6. Piotr Chyclak
7. Katarzyna Walczak
8. Edward Walczak
9. Jolanta Naumowicz
10. Bożena Roos
11. Beata Wojciechowska
12. Krzysztof Wojciechowski
13. Joanna Sobierajska

Modane
14. Katarzyna Pawlun
15. Julia Pawlun
16. Danuta Fokczyńska
17. Danuta Płucienniczak

Siostry zakonne
18. S. Małgorzata Trzcińska
19. S. Renata Miszczuk

20. ks. Marcin Kozioł