Żywy różaniec

I POLONIJNA RÓŻA RÓŻAŃCOWA
POD WEZWANIEM ŚW. JANA PAWŁA II


OBOWIĄZKI W ŻYWYM RÓŻAŃCU
1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca w intencji Polaków żyjących na emigracji.
2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.
                                                                                                                                                                  

Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 r. udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie:
1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
2. Narodzenia Pana Jezusa,
3. Zmartwychwstania Pańskiego,
4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 marca),
5. Wniebowzięcia Matki Bożej (15 sierpnia),
6. Królowej Różańca świętej (7 października),
7. Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 grudnia),
8. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego) – 2 luty.
 

Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca Świętego, przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowywania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca.

                                                                                                                                                                   
INTENCJE PAPIESKIE NA ROK 2019


Styczeń 2019
Intencja ewangelizacyjna: za młodzież.
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby idąc za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do niesienia światu radości Ewangelii

Luty 2019
Intencja powszechna: za ofiary przemocy.
O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Marzec 2019
Intencja ewangelizacyjna: za chrześcijańskie wspólnoty.
Aby wspólnoty chrześcijańskie – szczególnie te, które są prześladowane – odczuły, że są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Kwiecień 2019
Intencja powszechna: za pracowników na obszarach wojennych.
Za lekarzy i ich współpracowników humanitarnych na terenach objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia innych.

Maj 2019
Intencja ewangelizacyjna: za Kościół w Afryce.
Aby Kościół w Afryce, przez zaangażowanie swoich wiernych, stał się zaczynem jedności dla swoich członków oraz znakiem nadziei dla całego kontynentu.

Czerwiec 2019
Intencja ewangelizacyjna: za kapłanów.
Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.

Lipiec 2019
Intencja powszechna: o sprawiedliwość.
Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.

Sierpień 2019
Intencja ewangelizacyjna: za rodziny.
Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.

Wrzesień 2019
Intencja powszechna: za polityków, naukowców i ekonomistów.
Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.

Październik 2019
Intencja ewangelizacyjna: o Ducha Świętego.
Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele.

Listopad 2019
Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie.
Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.

Grudzień 2019
Intencja powszechna: za dzieci.
Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.

                                                                                                                                         


Członkowie Róży:

Albertville
1. Lidia Ząbkowska

Chambéry-Bassens
2. Łukasz Sado
3. Mariusz Nakonieczny
4. Gabriela Jaros
5. Justyna Chyclak
6. Piotr Chyclak
7. Katarzyna Walczak
8. Edward Walczak
9. Jolanta Naumowicz
10. Bożena Roos
11. Beata Wojciechowska
12. Krzysztof Wojciechowski
13. Joanna Sobierajska

Modane
14. Katarzyna Pawlun
15. Julia Pawlun
16. Danuta Fokczyńska
17. Danuta Płucienniczak

Siostry zakonne
18. S. Małgorzata Trzcińska
19. S. Renata Miszczuk

20. ks. Marcin Kozioł